Michael Bílek, Alena Bílková

date of exhibition: 1996/06
institution: Galerie Stodola
type of exhibition: kolektivní