Michael Bílek, Alena Bílková

date of exhibition: 1996/09
institution: Dominikánský klášter sv. Vojtěcha
type of exhibition: kolektivní