Český informel

date of exhibition: 1991/04/18 - 1991/06/09
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní