Typo &: Výstava užité grafiky a typografie

date of exhibition: 1986/05/29 - 1986/06/29
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní