MENU: Poslední objednávky 2008 / MENU: Last order 2008

date of exhibition: 2009/03/19 - 2009/04/30
institution: Galerie Akademie múzických umění, GAMU
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výběr z diplomových a bakalářských prací Ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně./Final works selection from Department of Advertising Photography of Tomas Bata University in Zlin.