Barney Haynes a Jennifer Parker: Sonic Sense

date of exhibition: 2009/03/20 - 2009/04/03
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: kolektivní

notes:
Projekt dvojice kalifornských umělců a pedagogů je mezioborové a mezikulturní intervence mezi člověkem a přístrojem, reagující na lokální podmínky a parametry. Vyzývají divaka k interakci a reagují na setkání prostřednictvím zvůkových dat, promítaných obrazů, pohybu a mechanických zvuků. / A collaborative ongoing project of two media artists and teachers from California. It is constructed as an interdisciplinary human-machine interface, reacting on local conditions and environment.