Česká kresba 1. Karel Malich

date of exhibition: 1994/10/27 - 1994/12/04
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská

notes:
vystoupí soubor Agon