Indivilduální, skupinová a párová psychoterapie: Co je psychoterapie, pro koho se hodí, co lze z ní získat a co se v ní děje

date of exhibition: 2009/06/01
institution: DOX, kavárna
type of exhibition: přednáška/projev