Dagmar Dost-Nolden: Tam a sem a naopak

date of exhibition: 2009/05/05 - 2009/06/24
institution: Galerie Dion
type of exhibition: autorská

notes:
-
Dagmar Dost-Nolden, německo-česká malířka působící v Kolíně nad Rýnem, se narodila v Praze v roce 1948. Umělecká studia absolvovala na AVU (1976) v ateliéru prof. Jana Smetany, od roku 1978 žije v NSR. Zde našla tvůrčí svobodu, seznamuje se s antroposofií, přijímá angažmá v Divadle FWT (odkud čerpá impulsy i ke svým performancím), její počáteční figurativní tvorba se uvolňuje, aby posléze dospěla k dnešnímu, jí vlastnímu výrazu expresivní abstrakce. Zařadila se tak i k širokému proudu tendencí 80. a 90. let navazujícímu na neoexpresionismus let padesátých, v kontextu s českým výtvarným uměním je doplňkem a jistým protipólem figurativních, i tak u nás řídkých projevů Neue Wilde.
Pro Dagmar Dost-Nolden, jak říká, je malování součástí života, přičemž i abstraktní výraz jejích obrazů je odrazem skutečnosti, a to nejen té, kterou má „před sebou“, ale i „uvnitř“. Centrálním zájmem umělkyně je totiž pocitovost, tlumočení duševních stavů a jejich proměn, stavů člověka v životním víru vrcholů i pádů. Vzpomínky, i latentní, na rodné město: Prahu, skvoucí barokem a art nouveau, ji vedou k dramatickým malířským gestům, rozlet poznání z cest, zvláště z pobytu v Paříži, přináší do obrazů světlo a jasnou barevnost. Nolden sice vychází z konkrétních prožitků a situací, dává jim často i své místo v názvech děl (Symphony of a Tree), svou malbu však cílí k postižení čisté esence, ke sdělení o dění za prvním plánem: života i malířského plátna. Komplexita člověka a jeho světa spočívá v dualitě vědomí a podvědomí, racionality a iracionality, kalkulovaného a spontánního, přírodního a artificiálního. Proto i v jejích obrazech se nachází kontrapunkt statických ploch a gestických tahů, jasných a tmavých barev, jejich čistých a tlumených odstínů. Dominující zářivá červeň, výrazná žluť a intenzivní modrá plošných komponent v kontrastu s černí linií a probleskující bělobou křídového podkladu jsou vyjádřením vesmírné energie a z ní vycházející dynamiky pohybu, skladba kompozic a jejich zvýšená expresivita (umocňovaná vmícháváním strukturálních materiálů do barev) je odrazem antivalence lidské bytosti a přírody.
Na výstavě s názvem „Tam a sem a naopak“, příznačným k výpovědi děl, Dagmar Dost-Nolden představuje výběr z tvorby posledních let, vedle rozměrných pláten jsou prezentovány i prostorové instalace. Dílo umělkyně je předmětem četných prezentací světových galerií a mezinárodních přehlídek výtvarného umění, výstava v Galerii Dion je příležitostí k setkání s ním pro pražské publikum.
Ivo Janoušek
www.dionart.cz