Cena kritiky - malba a její přesahy (2. ročník)

date of exhibition: 2009/01/22 - 2009/03/23
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní