Tros Sketos Serios

date of exhibition: 2005/07/02 - 2005/09/04
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní

notes:
zahájení Dr. Schivadikar Controversial