Příběhy Josefa Jíry

date of exhibition: 2002/11/12 - 2002/12/29
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: autorská