Petra Oriešková: Kresby, Jindra Viková: Keramika

date of exhibition: 1976/12/16 - 1976/12/30
institution: Vlastivědný ústav
type of exhibition: kolektivní