Čestmír Kafka: 10 listů z cyklu Veselé i vážné příběhy o spojování dvou věcí (1973 - 78)

date of exhibition: 1979/04
institution: Minigalerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství
type of exhibition: autorská