Z pokladů Národního muzea VIII.: Keramika - Bělnina ze sbírek Národopisného oddělení

date of exhibition: 2008/11/04 - 2009/01/31
institution: Národní muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
ochoz Pantheonu - 2. poschodí
Sbírky lidové keramiky patří ke kmenovým fondům etnologických sbírek Národního muzea - Historického muzea.
Vzhledem ke kontroverzním sběratelským názorům v minulosti jsou tyto keramické typy ve sbírkách českých muzeí, včetně sbírky Národního muzea - která se formovala celé 20. století - dosti střídmé. Jedním z nich, dříve částečně opomíjeným okruhem keramiky je bělnina. Technologicky ji lze zařadit jako jistý spojující článek mezi hrnčinou, fajánsí a kameninou, s domovem v keramicky věhlasné Anglii 18.století.
V malé expoziční ukázce představujeme několik vybraných kusů ze zmíněného souboru, získaného do národopisných sbírek Národního muzea v roce 2007.
zdroj, foto - www.nm.cz