Petra Oriešková: Obrazy, Jindra Viková: Keramika

date of exhibition: 1979/07/05 - 1979/07/29
institution: Galerie Fronta
type of exhibition: kolektivní