Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965

date of exhibition: 1998/03/16 - 1998/05/01
institution: Galerie Ztichlá klika
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Český Informel ve Ztichlé klice si nečiní nárok na to, aby byla výstavou reprezentativni. To nám neumoňují jednak prostory naší galerie a dále skutečnost, že řada autorů, které bychom rádi prezentovali, zastoupena není.
Ne však z důvodu nezájmu, ale z prostého faktu, že jsme zatím neměli možnost jejich díla zakoupit. Na druhou stranu výstava zajímavě dokladuje, co při jisté nákupní politice projde komerčním obchodem za dobu pěti let. Nebot´ všechna vystavená díla (až na Jana Kubička) jsou majetkem Galerie Ztichlá klika, nebo byla této galerii nabídnuta k prodeji. Výstava je však reprezentativní pro Ztichlou kliku, nebot´ je zde představen výběr z toho, co Galerie Ztichlá klika za pět let své existence nakoupla z české nefigurativní tvorby.
Jan Placák