Přírůstky 1980 - 1990

date of exhibition: 1990/07 - 1990/08
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní