Příroda Nature

date of exhibition: 1976/06 - 1976/07
institution: Galerie Institutu průmyslového designu
type of exhibition: kolektivní