Pascha a poslední večeře - Projekce filmu Ondřeje Vavrečky Lípa třetího tisíciletí

date of exhibition: 2009/04/09
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: filmová projekce