Doxnano!

date of exhibition: 2009/06/05 - 2009/07/09
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Centrum současného umění DOX a autor projektu nanoSKOP, uskupení TESLA, si Vás dovolují pozvat na první výstup z projektu nanoSKOP zaměřeného na výtvarný výzkum nano světa, prostoru o rozměrech 10ˉ9m.
Projekt představuje spolupráci umělců s vědeckými týmy a pracovišti v oblasti nových materiálových technologií a zároveň mapuje české umělce zabývající se novou vizuální uměleckou disciplínou nanoARTEM a ideovými koncepty nano.
Nanotechnologie, nanosystémy a nanostruktury jako zdroj poznání nové reality, jako nástroj a ideová koncepce v dílech osmnácti umělců.
Nanotechnologie jsou pro umělce příležitostí, jak jiným způsobem formulovat staré otázky po smyslu lidské existence a zároveň si položit nové otázky reflektující odlišné chování hmoty na rozměrové škále miliardtiny metru. Jsou však především jazykem pro soudobou vizuální komunikaci. Umělecká díla inspirovaná nanostrukturami a nanosystémy upozorňují také na právě probíhající vědecké konference o nanotechnologiích v České republice. NanoSKOP představuje specifický umělecko edukativní přesah těchto konferencí.
Výstavu doprovází
a/ odborné a popularizační přednášky o nanotechnologiích a třetí kultuře
b/ komentované prohlídky umělců účastnících se projektu NANOSKOP
c/ nanoLAB studenta Davida Černého – umělecká instalace - konfokální skenovací mikroskop, mechanický nanoSPIDER, DETOX COLOR, nanoPES a nanokompozita a Tři nesmrtelné průzkumnice a jiné umělecké podivnosti světa nano.
Více informací naleznete na www.utesla.cz
zdroj - www.doxgallery.org