Polské malířství ve sbírkách Karáskovy galerie

date of exhibition: 1967/05 - 1967/06
institution: Polské kulturní středisko
type of exhibition: kolektivní