Příjemné závislosti / Sweet Fixation

date of exhibition: 2009/07/17 - 2009/10/18
institution: Pražákův palác
type of exhibition: kolektivní