Ilinx: O vratkosti vnímání

date of exhibition: 2009/09/03
institution: DOX, kavárna
type of exhibition: přednáška/projev

notes:

3. září / Ilinx: O vratkosti vnímání
Tomáš Dvořák - teoretik médií - přiblíží fyziologická zkoumání vestibulárního aparátu – orgánu rovnováhy, s důrazem na průkopnický výzkum závrati Jana Evangelisty Purkyně.