Ladislav Čarný: Obrazy, objekty, inštalácie / Pictures, Objects, Instalations

date of exhibition: 1995
institution: Považská galéria umenia v Žiline
type of exhibition: autorská