Milan Janata: Fotografie

date of exhibition: 2000/04/01 - 2000/04/30
institution: Palác Akropolis, foyer (AGalerie)
type of exhibition: autorská

notes:
Po absolutoriu gymnázia v roce 1969 začíná studovat v Polygrafii pomaturitní obor – reprodukční grafik. Stává se členem klubu fotografů na Žižkově, a toto období silně zasahuje v počátcích do jeho tvorby. V té době se zúčastní mnoha společných výstav. Později se profiluje jeho osobitý projev, a následují i výstavy samostatné.
Jeho tvůrčí vývoj je nakonec završen absolutoriem studia na FAMU – katedra fotografie, vedené v té době nenahraditelným a uznávaným profesorem J. Šmokem. Soubor fotografií prezentovaný Milanem Janatou r 2000 v Akropoli, je završením jeho návratu k symbolicko-surrealistickému období. Profesně se autor věnuje aranžované reklamní fotografii. V současné době spolupracuje především s předními českými výrobci skla a porcelánu jako jsou např. Bohemia Crystalex Trading a Thun.
zdroj - www.palacakropolis.cz