Oborová výstava užité grafiky

date of exhibition: 1981/07/09 - 1981/09/06
institution: Galerie Jaroslava Fragnera
type of exhibition: kolektivní