Jaroslav Kaiser: Grafika kresby 1957 - 1961

date of exhibition: 1961/09
institution: Galerie na Karlově náměstí
type of exhibition: autorská