Milan Klika: Obrazy

date of exhibition: 1989/01/18 - 1989/01/29
institution: Galerie mladých, U Řečických
type of exhibition: autorská