Petr Zlamal: Obrazy

date of exhibition: 1982/07
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská