České malířství 19. století

date of exhibition: stálá expozice
institution: Klášter sv. Anežky České
type of exhibition: kolektivní