Radostné mládí (okresní přehlídka prací výtvarných kroužků ODPM v Liberci a okresní kolo ZUČ)

date of exhibition: 1975/04/16 - 1975/05/04
institution: Malá výstavní síň
type of exhibition: kolektivní