Cesty / Roads

date of exhibition: 2002/09/07 - 2002/10/07
institution: Bývalá reálka Pardubice
type of exhibition: kolektivní