Podoby krajiny v malířské dílně Jana Jakuba Hartmannna / Landscape Paintings from the Workshop of Jan Jakub Hartmann

date of exhibition: 2009/04/06 - 2010/02/01
institution: Obrazárna Pražského hradu
type of exhibition: autorská