Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výstava obrazů