Milan Kohout: Kalendář český

date of exhibition: 1991/01
institution: Galerie na schodech
type of exhibition: autorská