Dvojlisty

date of exhibition: 1993/01/25 -
institution: Galerie na schodech
type of exhibition: kolektivní