Česká serigrafie

date of exhibition: 1999/04/13 - 1999/05/14
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní