České umění 1900 - 1990 / Czech Art from 1900 - 1990

date of exhibition: 1998/05/05
institution: Dům U Zlatého prstenu
type of exhibition: komentovaná prohlídka

notes:
komentovaná prohlídka expozice
16:00 - 19:00