Milan Albich

date of exhibition: 1975
institution: Klub międzynarodowej prasy i ksiąžki
type of exhibition: autorská