Jaroslav Grus: Malířské dílo z let 1910 - 1971

date of exhibition: 1972
institution: Dom umenia
type of exhibition: autorská