Linie Zdeněk Sýkora a Dráty Karel Malich / Lines and Wires (Dialog / A Dialogue)

date of exhibition: 2009/10/01 - 2010/01/10
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Koncepci společné výstavy Zdeňka Sýkory a Karla Malicha připravil významný německý teoretik Hans – Peter Riese. Je založena na porovnání vývoje obou umělců v posledním dvacetiletí. Sýkora bude zastoupen výběrem z obrazů, v nichž pracuje s barvami a liniemi. Každému obrazu odpovídá „drátěný“ objekt od Karla Malicha, který pracuje s liniemi protínajícími prostor. Srovnání vyznívá zajímavě v tom, že formálně příbuzná díla mají odlišná východiska.
zdroj - www.museumkampa.cz