Luděk Majer: Malba, kresba, grafika

date of exhibition: 1981/06/04 - 1981/08/30
institution: Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm (Městské muzeum)
type of exhibition: autorská