Michal Macků, Jiří Plieštik: Vize - čin - sen - smrt / Vision - Deed - Dream - Death

date of exhibition: 2005/02/26 - 2005/03/25
institution: Galerie Brno
type of exhibition: kolektivní