Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2009

date of exhibition: 2009/06/25 - 2009/06/30
institution: Galerie Malá Amerika
type of exhibition: kolektivní