Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2008

date of exhibition: 2008/06/25 - 2008/08/31
institution: Galerie Aula Fakulty výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní