Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2008

date of exhibition: 2008/06/25 - 2008/07/25
institution: Galerie Ars
type of exhibition: kolektivní