Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2007

date of exhibition: 2007/06/28 - 2007/07/29
institution: Galerie Aspekt
type of exhibition: kolektivní