Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2005

date of exhibition: 2005/06/16 - 2005/06/26
institution: Galerie Brno
type of exhibition: kolektivní