Ladislav Karoušek: Inspirace v krajině

date of exhibition: 2018/06/21 - 2018/09/30
institution: Oblastní galerie Liberec (Lázně)
type of exhibition: autorská

notes:
Sál 1NP